Kerkblad

 

De hervormde gemeente en de gereformeerde kerken te

Zwijndrecht (Bethelkerk en Develhof) geven gezamenlijk

het kerkblad "Hervormd en Gereformeerd Zwijndrecht" uit.

 

Bezorglijn: (078) 619 42 77

 

Bereikbaar op vrijdag van 20.00 tot 21.30 uur.

Het blad dient uiterlijk vrijdag om 20.00 uur bezorgd te zijn.

 

Redactie

 

Abonnementenadministratie

Geef adreswijzigingen tijdig door (minimaal twee weken van tevoren).

 

Aanmelden als abonnee

 

 

De abonnementsprijs voor 2023 is € 28,00 per jaar bij vooruitbetaling van dit bedrag via een doorlopende machtiging voor incasso-opdrachten. Via een rekening is de abonnementsprijs voor 2023 € 31,00 per jaar.

Als u buiten Zwijndrecht of Hendrik-Ido-Ambacht woont, worden er portokosten in rekening gebracht. Op jaarbasis is dit € 75,00 extra.

 

De minimale contractperiode is één jaar. Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd. Er geldt een opzegtermijn van één maand.

 

Het bankrekeningnummer van het Kerkblad: NL07 ABNA 0817 4009 07 t.n.v. Hervormde Gemeente Zwijndrecht

 

 

 

 

 

Kerkblad

 

De hervormde gemeente en de gereformeerde

kerken te Zwijndrecht (Bethelkerk en Develhof)

geven gezamenlijk het kerkblad "Hervormd en

Gereformeerd Zwijndrecht" uit.

 

Bezorglijn: (078) 619 42 77

 

Bereikbaar op vrijdag van 20.00 tot 21.30 uur.

Het blad dient uiterlijk vrijdag om 20.00 uur

bezorgd te zijn.

 

Redactie

 

Abonnementenadministratie

Geef adreswijzigingen tijdig door (minimaal twee weken van tevoren).

 

Aanmelden als abonnee

 

 

De abonnementsprijs voor 2021 is € 28,00 per jaar bij vooruitbetaling van dit bedrag via een doorlopende machtiging voor incasso-opdrachten. Via een rekening is de abonnementsprijs voor 2021 € 31,00 per jaar.

Als u buiten Zwijndrecht of Hendrik-Ido-Ambacht woont, worden er portokosten in rekening gebracht. Op jaarbasis is dit € 60,00 extra.

 

De minimale contractperiode is één jaar en abonnementen worden stilzwijgend telkens met drie maanden verlengd. Er geldt één maand opzegtermijn.

 

 

 

 

 

Kerkblad

 

De hervormde gemeente en de gereformeerde kerken te Zwijndrecht (Bethelkerk en Develhof) geven gezamenlijk het kerkblad "Hervormd en Gereformeerd Zwijndrecht" uit.

 

Bezorglijn: (078) 619 42 77

 

Bereikbaar op vrijdag van 20.00 tot 21.30 uur.  Het blad dient uiterlijk vrijdag om 20.00 uur bezorgd te zijn.

 

Redactie

 

Abonnementenadministratie

Geef adreswijzigingen tijdig door (minimaal twee weken van tevoren).

 

Aanmelden als abonnee

 

 

De abonnementsprijs voor 2023 is € 28,00 per jaar bij vooruitbetaling van dit bedrag via een doorlopende machtiging voor incasso-opdrachten. Via een rekening is de abonnementsprijs voor 2023 € 31,00 per jaar.

Als u buiten Zwijndrecht of Hendrik-Ido-Ambacht woont, worden er portokosten in rekening gebracht. Op jaarbasis is dit € 75,00 extra.

 

De minimale contractperiode is één jaar en abonnementen worden stilzwijgend telkens met drie maanden verlengd. Er geldt één maand opzegtermijn.

 

Het bankrekeningnummer van het Kerkblad: NL07 ABNA 0817 4009 07 t.n.v. Hervormde Gemeente Zwijndrecht