Collectebonnen en giften hervormde gemeente

 

Online of via de app bestellen

 

Collectebonnen kunnen online besteld worden in de webwinkel van de Hervormde Gemeente Zwijndrecht.

 

Bestellen kan ook via de app Kerkgeld. Download dan de app via de App Store (Apple) of via Google Play (Android).

 

Kopen

 

U kunt de bonnen met contant geld kopen in de volgende kerkgebouwen:

 

De Hoeksteen:

1e maandag van de maand van 19.00-19.30 uur

 

Oude Kerk:

1e donderdag van de maand van 19.00-19.30 uur (hier kunt u ook met een betaalpas betalen)

 

Lindtse Hof:

1e maandag van de maand van 19.30-20.00 uur (behalve met Pasen en Pinksteren)

 

Ongeacht tot welke wijk u behoort, bent u ook voor uw bonnen in ieder kerkgebouw welkom!

 

Giften

 

Door gebruik te maken van collectebonnen kunt u uw bijdragen aan de collecten als gift opvoeren bij uw aangifte voor de inkomstenbelasting, mits het bedrag van uw totale (gewone) giften minimaal 1 en maximaal 10 procent van uw (gezamenlijk) drempelinkomen bedraagt, met een minimum van € 60,-.

 

Blijven uw giften onder de drempel of komen zij boven het maximum uit, dan is toch aftrek mogelijk indien zij gedaan worden in de vorm van periodieke giften. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

 

  • u doet de gift in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die uiterlijk eindigen bij overlijden;
  • u doet deze gift minimaal vijf jaar achter elkaar;
  • er staat geen tegenprestatie tegenover de gift.

 

Met periodieke giften kunt u meer geven zonder dat het meer kost. Stel dat uw jaarinkomen € 30.000,- bedraagt en dat u in de hoogste schijf 42% belasting betaalt. Giften tot de drempel van 1% oftewel € 300,- zijn dan niet aftrekbaar.

Als u gewend bent per kwartaal € 50,- aan de kerk te schenken en u doet geen noemenswaardige andere giften, dan kost dit u per jaar € 200,-.

Maakt u gedurende 5 jaar gebruik van periodieke giften van bijvoorbeeld € 346,- (€ 86,50 per kwartaal) dan kost dit u netto per jaar eveneens € 200,-.

 

 

De rekeningnummers voor de verschillende collecten zijn:

 

  • Kerkbalans: NL51 RABO 0373 7341 23
  • Paas- en oudejaarscollecte: NL29 RABO 0373 7341 31
  • Solidariteitskas: NL76 RABO 0373 7341 58

 

Bij alle rekeningnummers is de tenaamstelling: Hervormde gemeente Zwijndrecht