Administratie hervormde gemeente

KERKELIJK BUREAU

 

Hoofd: dhr. J. Paans

 

Postadres:

Postbus 150

3330 AD Zwijndrecht

 

Bezoekadres:

Gebouw "Eltheto"

Kerkstraat 49a

3331 XL Zwijndrecht

 

Tel. 078-612 82 46

Openingstijden Kerkelijk Bureau Hervormde Gemeente

Het kerkelijk bureau is geopend op donderdagmorgen tussen 09.00-11.30 uur. Per mail via: kbz@hervormdzwijndrecht.nl. Bij dringende zaken: tel. 06 53 38 24 29.

 

LRP-gebruikers: het gemeentenummer is 120000.

PRAKTISCHE WENKEN

 

Gegevensuitwisseling

 

 

  • naamsverandering
  • het aangaan en verbreken van verbintenissen, maar niet om wat voor verbintenis het gaat (huwelijk of geregistreerd partnerschap) en de oorzaak van de verbreking (scheiding of overlijden)
  • verhuizing
  • overlijden

 

Geboorte

 

Een geboorte wordt nooit doorgegeven door de burgerlijke gemeente; u dient zelf de kerk hiervan in kennis te stellen.

 

Huwelijk

 

Attestatie

 

Een attestatie wordt alleen nog uitgereikt indien u vertrekt naar een kerk die geen deel uitmaakt van de PKN. Een attestatie vraagt u aan bij de kerkenraad van uw wijkgemeente.

Inschrijven

 

Als u zich wilt inschrijven als lid, neemt u dan contact op met de scriba van de betreffende wijkgemeente.

 

Uitschrijven

 

 

Voorkeurlidmaatschap

 

De kerkorde biedt de mogelijkheid om ingeschreven te worden in een andere (wijk)gemeente dan die waar u op grond van uw woonadres toebehoort. U kunt daartoe een verzoek indienen bij de kerkenraad van de (wijk)gemeente die uw voorkeur heeft.

 

KERKELIJK BUREAU

 

Hoofd: dhr. J. Paans

 

Postadres:

Postbus 150

3330 AD Zwijndrecht

 

Bezoekadres:

Gebouw "Eltheto"

Kerkstraat 49a

3331 XL Zwijndrecht

 

Tel. 078-612 82 46

 

 

Openingstijden Kerkelijk Bureau Hervormde Gemeente

Het kerkelijk bureau is geopend op donderdagmorgen tussen 09.00-11.30 uur. Per mail via: kbz@hervormdzwijndrecht.nl. Bij dringende zaken: tel. 06 53 38 24 29.

 

LRP-gebruikers: het gemeentenummer is 120000.

PRAKTISCHE WENKEN

 

Gegevensuitwisseling

 

 

  • naamsverandering
  • het aangaan en verbreken van verbintenissen, maar niet om wat voor verbintenis het gaat (huwelijk of geregistreerd partnerschap) en de oorzaak van de verbreking (scheiding of overlijden)
  • verhuizing
  • overlijden

 

Geboorte

 

Een geboorte wordt nooit doorgegeven door de burgerlijke gemeente; u dient zelf de kerk hiervan in kennis te stellen.

 

Huwelijk

 

Attestatie

 

Een attestatie wordt alleen nog uitgereikt indien u vertrekt naar een kerk die geen deel uitmaakt van de PKN. Een attestatie vraagt u aan bij de kerkenraad van uw wijkgemeente.

 

Inschrijven

 

Als u zich wilt inschrijven als lid, neemt u dan contact op met de scriba van de betreffende wijkgemeente.

 

Uitschrijven

 

 

Voorkeurlidmaatschap

 

De kerkorde biedt de mogelijkheid om ingeschreven te worden in een andere (wijk)gemeente dan die waar u op grond van uw woonadres toebehoort. U kunt daartoe een verzoek indienen bij de kerkenraad van de (wijk)gemeente die uw voorkeur heeft.